רמה מסינגרMiky Gabrielov
 

רמה Some English Name
סגור רשימת שירים
01 |
מראה 4:19 Some English Name
02 |
הכל כאן נפלא 3:15 Some English Name
03 |
טוב כזה 4:03 Some English Name
04 |
דיווחי תנועה 4:11 Some English Name
05 |
בגן עדן 3:28 Some English Name
06 |
אי בודד 3:56 Some English Name
07 |
ממולה 3:30 Some English Name
08 |
הודעה 4:49 Some English Name
09 |
גרעינים 3:01 Some English Name
10 |
רמה 4:28 Some English Name
11 |
הדברים שאותי משמחים 3:27 Some English Name