רואים את השנים

מילים ולחן: לירן נדל

רואים את השנים
זה ניכר בפני
קולי אינו צלול כשהיה
כבר הסתובבתי פה ושם
אשב לנוח את מה שאפשר

רואים את השנים
זה ניכר בעיניי
ליבי אינו תלוי כשהיה
כבר התעוררתי פה ושם
מאהבה, מקור מחשכה

לשוב לחלום ולהרגיש
כמו ילד מאוהב
לרוץ איתך רחוק אל תוך הים
שייפתחו השערים דקה אחר דקה
אני רוצה כמו אז, כמו אז רוצה כל כך

רואים את השנים
זה ניכר בידי
שירי נשאר תמים כשהיה
גם אם אבד לי פה ושם
תמיד מצא דרכו בחזרה