בואי ונתיר

מילים ולחן: שלמה ארצי

עכשיו,בתוך הסדר היומי פשוט
בתוך החדר ננסה לשוב לאהבה אחת.
מוטב להשאר קשורים בגב החוט
להאחז במשהו לפני שכוחותינו עוזבים בבת אחת.

עכשיו תהיי גלויה כי גיליתי לך הכל
בתוך שמיכה מאוחרת טמנתי לך אותי
זה לא עניין של ים
כי הים יכול לסבול
אבל איך אשנה את עצב דעתי

אני נכנעת איך אני נכנעת
השמיים רחוקים מידי לגעת בענן
אני נכנעת איך אני נכנעת
השמיים רחוקים מידי לגעת בענן

עכשיו,בתוך הסדר היומי פשוט
בתוך החדר משהו קשוב אלינו
העוברים בכף
מוטב להשאר קשורים בגב החוט
להאחז במשהו לפני שכוחותינו עוזבים בבת אחת.

עכשיו תהיי פשוטה כי גיליתי לך הכל
בתוך שמיכה מאוחרת הרדמתי לך אותי
אפילו שנותרתי
לבד על גב החול
אפילו שזה ערב
בואי ונתיר

אני נכנעת איך אני נכנעת
השמיים רחוקים מידי לגעת בענן
אני נכנעת איך אני נכנעת
השמיים רחוקים מידי לגעת בענן