שאה דומאד (החתן המלך)

מילים: Sirus Arianpour / לחן: Atola Khoram

חוׁנצֶה ביאריד לאלה בקאריד
חנדה בראריד מירה בהגלה שאדומאד
בלה בורונה גול מיטקונה
דסטה בדסטה דונה בדונה שאדומד

צ'ה חשנגה מויה באפתש צ'ה בולאנדה טאזה ארוס
צ'ה חשנגה שוח או שנגה המה רנגה מסלה טאווס
חוש בהאלש שאדומאד

דס בזאנידו שאדי קוניד
ניאט בדומאדי קוניד
רו ג'האזש חנדהיה סיניה נאגש סיניה מרמריה
המה דארה אינה ושמדון
פרדהיה איבון קורקוריה

חונדה ביאריד, שאדאן
לאלה בקאריד, חנדאן
דומאד קוג'איה, דסטאש הנאייה
אשגש חודאייה גול פסרה
זולפאש גולאבה טון
לופאש מסאלה חון
חושחולגו מהראבון שאדומאד


תרגום לעברית (החתן המלך)

הביאו את סלסלת מתנות החתן לכלה
שיתלו את פרחי הלילך
מלאו את המקום בצחוק ובשמחה
כי הולך לחדר ההתייחדות:
החתן-המלך

הכלה נתנה את הסכמתה
אז פזרו את הפרחים
יחידים יחידים
זרים זרים
לחתן-המלך

כמה יפה שערה הקלוע
כמה תמירה הכלה הטריה
כמה יפה היא, כמה נעימת הליכות
צבעונית כמו הטווס
לקנא ממש בחתן

מחאו כפיים ושמחו
ברכו לטוב את החתן

על הנדוניה שלה
הצחוק המתוק שלה
המחשוף המגלה את שדי השיש שלה
הכל יש לה: מראה ופמוט,
וילונות בטראסה, מהבד הכי יוקרתי

הביאו את מתנות החתן
שיתלו את פרחיי הלילך
מאין החתן?
ידיו צבועות בחנה
אהבתו אלוהית ומקודשת
בחור פרח הוא
שיערותיו עשויות מחוטי משי וזהב
לחייו אדומות כדם
ואופיו טוב וחם
החתן המלך