איש בים

מילים ולחן: יאיר אפשטיין

איש הולך בים
הולך – הולך
הולך – הולך בים

איש הולך בים
הולך – הולך
לראות דברים שלא רואים
מכאן

השארתי לב אחד
רחוק – רחוק
רחוק – רחוק מכאן

איש כותב בים
כותב בים
כותב – מכתב כותב

איש כותב בים
לאי-שם
איש כותב לאי-שם

אבדתי לב אחד
רחוק – רחוק
רחוק – רחוק מים

איש צולל בים
צולל – צולל
צולל – צולל בים

איש צולל בים
לאי – שם
מעבר למצולות וזמן

השארתי זיכרון
רחוק – רחוק
רחוק – רחוק מכאן

השארתי לב אחד
רחוק – רחוק
אצל איש אחד שהלך בים