בשקט בשקט

מילים ולחן: דורון שפר

שבתי אליך
ליטפתי אותך עד צווארך
וחייכת
גם כן אוטו למטה ברחוב
נצנץ והיה מאושר
בשבילך ובשביל צווארך
כבדרך אגב
בשקט בשקט רעד והחריש
ומחה דמעתו במגב

שבתי אליך
ליטפתי אותך עד כינורך
וביקשת
גם ליד הכיריים סינר
נמתח והיה מאושר
להגשים בעצמו בקשתך
איזה יוץ גאוותן
בשקט בשקט ירד ומעד
ומחה דמעות מן השולחן

שבתי אליך
ליטפתי אותך עד עצבונך
אמרת איזה יופי אתה רועד
אמרתי הרי זה בגללך
אמרת אתה פוחד?
אמרתי אני לומד
לפחד

שבתי אליך
להצחיק להציל את עצמי בצחוקך
וצחקת
גם קלידיו של פסנתר מתקלף
ניגנו ניגון מאושר מהלב
כדי לשמור שלוותך ועכשיו
בשקט בשקט נשכב ונספור
לניגון מאושר זה את צליליו

שבתי אליך
ליטפתי אותך עד עצבונך
אמרת איזה יופי אתה רועד
אמרתי הרי זה בגללך
אמרת אתה פוחד?
אמרתי אני לומד
לפחד

שבתי הביתה
ליטפתי אותך בדמיונך
וחייכת
גם כן אוטו למטה ברחוב
נצנץ והיה מאושר
בשבילך ובשביל צווארך
כבדרך אגב
בשקט בשקט רעד והחריש
ומחה דמעתו במגב