אחרי הלילה

מילים ולחן: דורון שפר

אחרי הלילה
את תעזבי אותי
ואנכי לא אעזוב אותך
לא אניח לך לעולמים
עד שתקחי איתך
את שהשארתי לך
אהובתי

ואמרר חייך אשקר בפנייך
עת רדת החמה אבוא אלייך
אל חלום בלהותייך
ארדוף אותך בדרכים שאין בן נחמה
שאין בן נווה מדבר
להניח בו את גופך העייף
ולשכב על פני המים

אחרי הלילה
את תעזבי אותי
לכן גמרתי בנפשי
לא להניח לך לעולמים
עד שתקחי איתך
את שהשארת אצלי
אהובתי