הנשמה לך

מילים: מתוך סדר סליחות / לחן: רבי שלמה קרליבך

ב"ה
הנשמה לך,
והגוף פעלך.
חוסה על עמלך.