על הים

מילים ולחן: דניאלה ספקטור

על הים

על הים ירח קם
איני רואה אותו
אבל אני יודעת שהוא שם
אז אני קמה גם...

מה פתח את החלון
והפריע לי לישון
הוא נעלם
בים הזמן צלל
אני צללתי גם...
בים