משיח

מילים: דורון בלוך, שולי בן / לחן: שולי בן


בית 1

מספרים לי שיום יבוא נמצא מקום לנוח.
שנדמיין באמת ויהיה לנו כוח.
מספרים לי שיום יבוא, נצעק אל השקט.
שנתעורר לחלום ונצא מהסרט.
מספרים לי שיום יבוא, טעם העץ כפירותיו.
שנשמח באמת ונשחרר את המוח.
מספרים לי שיום יבוא, נרוץ אל האור.
שתיגמר המנהרה ויסתיים השחור.

פזמון:

מספרים לי על היום שיבוא
על החמור הלבן ומשיח צדקו
מספרים לי שיום יבוא וזה יקרה
כשנאמין באמת הוא יבוא ויתגלה
מספרים לי שיום יבוא, רק תצפה
כשתאמין באמת הוא יבוא ויתגלה

בית 2

אז מספרים לי כל מיני סיפורים על העתיד הקרוב.
ואני רק שואל את עצמי ואת כל המספרים.
מהיכן הם יודעים ואולי הם טועים.
האם עצרתם לבדוק להסתכל לפעמים?

פזמון:

מספרים לי על היום שיבוא
על החמור הלבן ומשיח צדקו
מספרים לי שיום יבוא וזה יקרה
כשנאמין באמת הוא יבוא ויתגלה
מספרים לי שיום יבוא, רק תצפה
כשתאמין באמת הוא יבוא ויתגלה

C PART:

אולי זה לא נכון, כולם בשיגעון.
מחכים שיהיה רק טוב.
חלפה לה עוד שנה, וכלום לא השתנה.
משיח לא הגיע לשכונה.

פזמון:

מספרים לי על היום שיבוא
על החמור הלבן ומשיח צדקו
מספרים לי שיום יבוא וזה יקרה
כשנאמין באמת הוא יבוא ויתגלה
מספרים לי שיום יבוא, רק תצפה
כשתאמין באמת הוא יבוא ויתגלה