יום יום שעה שעה

מילים: חגית לירון / לחן: אילן וירצברג


אני זוכר אותָך,
אמר החתול לציפור שישבה על העץ.
אני זוכר, מֵריח ושומר
שלא תעופי גבוה מִדַי,

אני זוכר את חֶדוות הצַיִיד,
חכי לי,
יום יום, שעה שעה,
חכי לי.

אני זוכרת אותך,
אמרה הציפור לחתול
שישב לו ממול
אני דוכיפת
אם לא אִכפת לךָ,
ולא מתכוונת לחכות.
אני עפה

אני זוכרת את חֶדוות הרוח,
חכה לי,
יום יום, שעה שעה,
חכה לי.

אני זוכר אותָך,
אמר החתול לציפור שישבה על העץ.
אני זוכרת אותך,
אמרה הציפור לחתול ואחר כך היא עפה

אני זוכר את חֶדוות הצַיִיד,
חכי לי,
יום יום, שעה שעה,
חכי לי.
אני זוכרת את חֶדוות הרוח,
חכה לי,
יום יום, שעה שעה,
חכה לי.