Elecha

מילים: Sephardic Jewish prayer, translated into Moroccan by Hananya Cohen / לחן: Unknown


Lecha ya rabbi lahnin
Rafdat einiya
Tindir min hali
Uthan eliya
Nisqar bidnubati
Ma hadni fi hyati
Qul ma nimshi lradi
Lilt luhdaniya
Shhal min avun andi
Maktubin bichat yadi
Kif nimshi lradi
Yiqrahum aliya
Lu chan tzi thasibni
Shi fdil ma yzit fi ydi
Rarquni dnubati
Fi triq rashiya
Ana shuft zmami
Cha yaqruha qadami
Ala ma amalt fi ayami
Raada qabda fiya

Elecha adonay nasati enay
Shema qol tahanunay
Kegodel hasdecha

אליך ה' נשאתי עיני
שמע קול תחנוני כגודל חסדך