בסדר

מילים ולחן: טובה גרטנר


כל כל קשה לחשוב
שיהיה טוב
בסדר,
נתקעים
כל כך קשה לחשוב שיהיה טוב
בסדר,
מסתבכים

לכל אחד יש מאחורי קלעים- שלו
לכל אחד יש מאחורי קלעים-
שמניע את ליבו

כל כך קשה לחשוב שיהיה רע, גרוע נתקעים
כל כך קשה לחשוב שיהיה רע, גרוע, נתקעים

לכל אחד יש מאחורי קלעים-
שנע לו בליבו
לכל אחד יש מאחורי קלעים- שמניע את ליבו

כל כל קשה לחשוב
שיהיה טוב
בסדר,
כל כל קשה לחשוב
שיהיה טוב
בסדר,
לא יכולים

לכל אחד יש מאחורי קלעים- משלו
לכל אחד יש מאחורי קלעים- שלו
מאחורי קלעים-
שמניע אותו

לכל אחד יש חיים, כל כך קשה לחשוב שיהיה בסדר,
כל כך קשה לחשוב שיהיה טוב, טוב, בסדר...

(דיבור)
לכל אחד יש מאחורי קלעים- שמניע אותו
לכל אחד יש מאחורי קלעים- שלוחש לו באוזנו

כל כך קשה לחשוב שיהיה טוב....