עוד פרידה

מילים ולחן: דורון שפר


נקרעת מעלי
עוד פרידה
ועכשיו מה
נתלשת מזרועותיי
והשארת
לי דממה

כמה זמן אשאר בלי עצמי
בלי עצמי פה אשאר
רק אני והפסנתר
כמה זמן אתפורר ולאוויר
לאוויר אז אתפזר
עד אשר כבר לא אהיה יותר

נשכחתי ודי
עוד פרידה
אסדק לי
אתנפץ אולי
ממילא
אין כבר אותי