בכל זאת

מילים ולחן: תומר עפרון


הלילה רעד כשביקשת את הסוף
ושאלת אם הכל יחלוף
ועניתי לך שאפשר לנסות
לאהוב בדרך הזאת

קולך לא יצא כשרצית לדבר
על כל מה שכואב וחסר
כי רצינו יותר אך אולי זה פחות
לאהוב בדרך הזאת

כי אני לא אני ואת לא את
וכל מה שהיה התרחק מעט
לא הייתי לך מי שקיוות שם למצוא
אך אהבנו בכל זאת

הבוקר לא קם בדיוק שהלכת
אל כל מה שאהבת וברח
וחיכתי לך עד שהבנתי שעוד
לא נאהב בדרך הזאת