משהו נואש

מילים: סיגלית תמיר / לחן: קורין אלאל, סיגלית תמיר


מצב נתון
אי ניסיון לאחרת
מתקיים נמצא
חוזר על עצמו
חוזר על עצמו
כמו גשם
כמו חום
הגוף משתנה
התנועה גם
ללא קריעה פנימית
ללא ניסיונות הגדרה
יש זמן שאחרי
שכבר לא ממהר
שאינו מפחד
מאובדן הזמן
משהו נואש
נואש ביופי
זמן ללכת ולגדול