ארץ סליחות

מילים: יואב גינאי / לחן: דוד ד'אור


כמה אנשים בוחרים אהבה
כמה אנשים שונאים
כמה אנשים עכשיו בונים את ביתם
כמה מתוכם מחריבים

כמה אנשים נוטשים אנשים
כמה מצילים נפשות
כמה אנשים רק מכבים את האור
כמה מאירים רגשות

ארץ טובה שאוכלת יושביה
לפעמים גם יושביה אוכלים את עצמם
ארץ סליחות שפורשת ידיה
מתפללת , חולמת שנה בשנה
לקושש קצת חמלה לעצמה

כמה אנשים משליכים בעצמם
אנשים לגוב אריות
כמה עוד יצאו נגד כל העולם
רק כדי שתוכל עוד לחיות

כמה מפחדים תמיד ממי ששונה
כמה יחבקו איש אחר
כמה ייעלמו בדיוק ברגע קשה
כמה יתעקשו להישאר

ארץ טובה שאוכלת יושביה
לפעמים גם יושביה אוכלים את עצמם
ארץ סליחות שפורשת ידיה
מתפללת חולמת שנה בשנה
לקושש קצת חמלה לעצמה