קוקורוקוקו יונה (Cucurrucucu Paloma)

מילים ולחן: תומס מנדז


וּמספרים כל לילה
איך התייפח, בכפר שוטט
כלום הוא לא אכל
ורק שתה, ליבו שותת
גם בשמיים שם
הם רעדו מאנחותיו
ורק בשמה קרא
על דווי בִּשארית כוחותיו.

אי יא יא יא יאי... כך שר הוא -
אי יא יא יא יאי... בַּצָר לו
אי יא יא יא יאי... אהבתוֹ
מתשוקה וצער הרגה אותו.

ורק יונה הומה
כשהשחר שוב האיר
ורק יונה בשובך נשארה שירוֹ לָשיר
יש נשבעים בכפר
שהיונה היא נִשמתו
שם מחכה עדיין, אולי תשוב אהובתו.

קוקורוקוקו... יונה הומה
קוקורוקוקו... בִּכיה נשמע
רק האבנים שתקו... יונה טובה
קוקו לא חיכו לאהבה.

קוקורוקוקו... יונה הומה
די לבכות עליו- יונה תמה.