ברכה אקו-לוגית

מילים ולחן: איתי פרל


בין השורות יש סודות
שמותר כבר לחשוף (סוף .. סוף..)
מול הרעש הזה
מול רשרוש המכונה האיום (יום.. יום..)
שמח במה שכתוב
ובמה שאפשר עוד לכתוב (טוב.. טוב..)
איזה חלק בך התרחק
מה שמרת קרוב (רוב.. רוב..)

אז אומרים שזה זמן
להיות ענייני וחרוץ (רוץ.. רוץ..)
אך שים לב מה עושה בן אדם
כשהוא קצת מאושר (שר.. שר..)
איך תרגיש בעולם
בו אבק כוכבים מפוזר (זר.. זר..)
זה מתחיל די מתוק
וכולם יודעים איך זה נגמר (מר.. מר..)

גם אם כל העולם מתגלה
ערמומי ועקום (קום.. קום..)
אם חיפשת מתחת לאף
ואתה לא מוצא (צא.. צא..)
אם טיפסת גבוה
ושם אתה ריק וחרד (רד.. רד..)
לך אל מה שנושם
וגורם לליבך להדהד (הד.. הד..)