יש דברים לא מובנים

מילים ולחן: דוד ד'אור


לפעמים משתטה מולך
אוהב כשאת צוחקת
לפעמים חלומות גדולים
המציאות מוחקת

בואי נשמור עלינו
בואי נסלח לשנינו
בואי נבין שיש דברים לא מובנים

לפעמים מהרבה מילים יותר חזק השקט
לפעמים נשברים ואהבה גדולה נפסקת

בואי נשמור עלינו
בואי נסלח לשנינו
בואי נבין שיש דברים לא מובנים

לא הייתי מוכן כשהעולם עמד מלכת
לא ידעתי לאן ואם הדרך עוד נמשכת

בואי נשמור עלינו
בואי נסלח לשנינו
בואי נבין שיש דברים לא מובנים