לאהובתי בדמעה

מילים ולחן: דורון שפר


אהובתי
אהובתי
ליבי מלא דמעות
אהובתי
לא אכחיש
אני בצרות

אחזי בי בטרם אפול
אהובתי היקרה מכל

אהובתי
אהובתי
ליבי מלא יגון
מחמל נפשי
לא אכחיש
כולי עצוב מאד

אהבי אותי מבלי לשאול
יחידתי בכל העולמות

אהובתי
גופי
יקרוס מרוב כאב
אהובתי
לא אסתיר
את החור הזה בלב

אהבי אותי גם אם רחוק אני
בחלומך לי את ליבך שוב תני