פּרפּר לֶעוּבּר

מילים ולחן: אודי ברנדר


הולך ונקרע חור בבריאה דרכו אני בא.
מהרחם החם, אל תחתית העולם
דרך אש ועפר ושירה עצובה.
פנים ארוכות, וזרועות נמתחות
והיכל השמים מעל.

והאור מתהפך והופך לקור
והקור מתגלגל ועובר היום.
והכל מסתובב והולך למקום
ושחר עולה
ונשאר
חלום.

הולך ונברא בור מאדמה, עליה לא דרך עוד אדם.
לשמה ארד, כושל מתנדנד, הופך מפרפר לעובר.


והאור מתהפך והופך לקור
והקור מתגלגל ועובר היום.
והכל מסתובב והולך למקום
ושחר עולה
ונשאר
חלום.