אבא נזכר בנערות

מילים: חגית לירון / לחן: אילן וירצברג


בּוֹיְימֶל משכה את ליבו
בַּיום הראשון לַגימנסיה,
כָּמָה יֶדַע וחֵן, צליל קולה המתוק
הוא הִביט וחלם מֵרחוק

כִּרכָּרה בַּרחוב הראשי,
נָסע בה עִם דוּצְיָה בִּשְנַיִם
אֵיך לפֶתע מוּלָם, הִתייצב לו צַלָם
והִנצִיח אותם צוחֲקים

זהו כל הסיפור
התחלה - וְנִגמַר
מים רַבּים כּיסוּ
דָבר לא נִשאר

הוא טִיֵיל והִנֵה היא מוּלו,
אַיְידְיָה דַקַת הרגליים,
נֶעמד בְּדַרכָּה, כֹּה רצה לנַשקָה
היא חייכה לעֶברו בִּמבוכה

זהו כל הסיפור
התחלה - וְנִגמַר
מים רַבּים כּיסוּ
דָבר לא נִשאר

נַעֲרותַי היפות,
סופכן המַר
מים רבים כּיסוּ
דָבר לא נִשאר

בּוֹיְימֶל משכה את ליבו
בַּיום הראשון לַגימנסיה,
כָּמָה יֶדַע וחֵן, צליל קולה המתוק

זהו כל הסיפור...