המלחמה הראשונה שלי

מילים: חגית לירון / לחן: אילן וירצברג


זו היתה המלחמה הראשונה שלי.
פעם עברתי כמה מלחמות,
עִם צפירות אזעקה עולות נוהמות,
אבל זו היתה המלחמה הראשונה שלי.

זו היתה המלחמה הראשונה שלי.
טָבַעתי מוקפת באופל שחור.
אומרים שהקרב יימשך חודשִים,
ארדם ואקום כשהכל יעבור

לֵך, לֵך להלחם,
חייל גיבור,
אמא שולחת אותך.
קדימה,
לֵך, לֵך להלחם,
אל תעצור
זו המלחמה הראשונה שלך.

זו היתה המלחמה הראשונה שלי,
מסביב נמשכו החיים כרגיל.
מישהו מכר, מישהו קנה
מישהו צחק, מישהו ענה

זו היתה המלחמה הראשונה שלי,
לא יכולתי להושיע
כל רחש בחוץ ידעתי:
הם מגיעים להודיע.

לֵך, לֵך להלחם,
חייל גיבור,
אמא שולחת אותך.
קדימה,
לֵך, לֵך להלחם,
אל תעצור
זו המלחמה הראשונה שלך.

זו היתה המלחמה הראשונה שלי.
והִנֵה חזרתָ מלב האפֵלה
החיים נמשכים, התופת רחוקה,
שנינו שַבנו מהמלחמה.

לֵך, לֵך להלחם,
חייל גיבור,
אמא שולחת אותך.
קדימה,
לֵך, לֵך להלחם,
אל תעצור
זו המלחמה הראשונה שלך.