כולם ביחד

מילים ולחן: טובה גרטנר


כולם ביחד, כולם ביחד
כולם ביחד, משתגעים
כולם ביחד, כולם ביחד

כולם ביחד, משתגעים
פעם היו מתביישים
פעם היו מסתירים

כל מה שקורה פה אינו לטובה
אימפריות נפלו, אימפריות נופלות
ואנחנו נופלים בין השורות
כל המלבין חברו ברבים
אין לו חלק בעולם הבא

אין לי עניין להטיף מוסר
זה נהיה משוגע בלי שום עצירה
אין לי עניין להטיף מוסר
זה נהייה מפחיד בלי שום סיבה
אימפריות נפלו, אימפריות נופלות
ואנחנו נופלים בין השורות

כולם ביחד כולם ביחד
כולם ביחד משתגעים

פעם היו מתביישים
פעם היו מסתירים
כולם ביחד, כולם ביחד