בעל ועשתורת Baal and Astártee

מילים ולחן: Hadar Maor


ממרום הבעל
נפלה הנעל
איזה ברוך
נפתח השרוך
יפה עשתורת
תדליק הקטורת
שומה, שפם
אישה, לה פאם.

עברי או כנעני?
מי הייתי? מי אני?
יהודי? ישראלי?
מה שלי? מה לא שלי?

From Baal’s throne
A shoe was thrown
What a disaster
For a fierce master

Fair Astártee
Worships beauty
Coquette, Madam
Posh, La femme

?Am I Hebrew? Am I Canaan
?Who was I
?Who am I
?A Judean? Israelite
?What is mine
?What is thine

בעל ועשתורת גם
כך שוחים הם באגם
בעירום מלא
אשאל ואתפלא.