בשביל להתחבר

מילים ולחן: דורון שפר


יש זמנים שהכל נראה
מקוטע מפורק או שגרתי
ויש זמנים שהכל פתאום
מתחבר ומתעורר
שווה להקטע בשביל להתחבר
ולו לזמן קצר ביותר

יש זמנים שהכל נראה
מעורפל מסורבל לא אמיתי
ויש זמנים שהכל פתאום
מתבהר זורם יותר
שווה להתערפל בשביל להתבהר
ולו לזמן קצר ביותר

ויש אותי שבתוכי
מנסה לצאת בכל כוחי
אך רק כשמרפה
משליטתי מלחפש
הכל מוצף פתאום פרחים
כשיש אותי בלי עצמי

כשיש אותי בלי עצמי
נדמה ששוב אני תמים
כי רק כשנושם
כשעוצר ומתפעם
האושר בא אל הפנים
ויש אותי וטוב בפנים

יש זמנים שהכל נראה
מרוחק מנותק תעוקתי
ויש זמנים שהכל פתאום
משתחרר ומזדמר
שווה להתכווץ בשביל להשתחרר
ולו לשיר קצר ביותר