הכביש המהיר

מילים ולחן: אבנר שטראוס


יוצא לכביש הפתוח
יוצא לכביש המהיר
מן המנוע עולה
ריח שמן שרוף

בחוץ אויר בהיר
כמעט שקוף
עושה חשבון נפש
עושה חשבון גוף

כן את כבר בשלה
ואני כבר בשל
אין ההתלהבות
בפני עצמי מתנצל

ממרחק של זמן
עכשיו אפשר לראות
מזמן יכולנו
היו המראות

בואי ונחגוג את גופנו
הן אין לנו בית אחר
אם אי אפשר ללכת
נלמד להישאר
נלמד לאהוב
ונלמד לעוף
כי אם אין אמונה
צריך קצת טירוף

אחד עטוף במולדת
אחר עטוף בגוף
איך על כל מיני שטויות
נלחמנו בחירוף

אז איזה דלק הנפש
צריכה בשביל לעוף?
אם האהבה שגעון
חסר פה קצת טירוף

בואי ונחגוג את גופנו...