דורקה תיקונים

מילים ולחן: דורון שפר


המנוף מוריד למקומה
קשת שחורה ולבנה
צבעים, מכחול בידם
שעברו עבור זאת סדנה
יתקנו וידליקו את אורה
ככה מראה התמונה

המנוף ברוב זהירות
שם ת'שמש בגוף שירות
היא זקנה וכה עייפה
מסג'יסט במקצוענות
כבר יעשה לה הרפיה
תספר שחלמה להקים חנות
לתשמישי כנות

ילדים בבוץ מתפלספים על
דגדוגים וכל כך כפכפים סל
מתנות בפינות במרפסות
הכובסות ענפים

כן יש לי מפעל תיקונים
לא מי אם לא מימלואני
לצבים או פסלי חירות
או סקויה די עצבני
והתשלום בשיני שום, אזני בצל
תמיד אלי פונים

המנוף מרים ת'מנוף
לשפץ ת'צמו על החוף
שלג מצלצל בדחיפות
יש לו תאריך למעוף
מעל איזה נוף, הוא לא יכול
להתחמק, בצד צוחק הקוף
מתי כל זה יחלוף