רוז

מילים ולחן: טובה גרטנר


The Torah portion- "Vayera" 2018
Rose was murdered
The weekly Torah portion-"Vayera"
2018
Rose Mallinger, murdered

The story is repeated again
Repeated again

Rose Mallinger,97 years old, was listening to
the reading of the Torah
About Avraham Avinu sitting at the entrance
of the tent

The weekly Torah portion-"Vayera"
11 people murdered
In the synagogue, Etz Chaim

Once again the same story
Once again

Rose Mallinger, was listening
To the reading of the Torah about
Avraham Avinu
And about the three angels
And then the reading from the Prophets
BOOM, BOOM BOOM BOOM

Yitgadal VeYitkadash
Shmei Rabah
Exalt and Sanctify
His Great Nameפרשת וירא, 2018,
רוז נרצחה.
פרשת שבוע וירא, 2018,
נירצחה, רוז מאלינגר

שוב חוזר השידור
שוב חוזר.

רוז מאלינגר, בת 97, הקשיבה לקריאת התורה,
על אברהם אבינו, יושב פתח האוהל

פרשת שבוע וירא
11 אנשים נרצחו
בבית הכנסת, עץ החיים.

שוב חוזר השידור
שוב חוזר

רוז מאלינגר הקשיבה
לקריאת התורה על
אברהם אבינו
ועל שלושת המאלכים
ואז הגיע ההפטרה
בום, בום בום בום
התגדל והתקדש
שמה רבא
התגדל והתקדש
שמה רבא