צריך לשים לב

מילים ולחן: דורון שפר


צריך לשים לב איך התחושות
משתנות ונודדות
הן לא עומדות במקום
וזה אומר שיש סיכוי
למשהו מרפא היום

רגע אחד אני פגיע
ורגע אחר שליו
רגע אחד מתרחק
ואחר כך אוהב
רגע אחד אני מקשיב
ורגע אחר מוצף

צריך לשים לב איך שהכל עף
זה מסע ארוך בערפל
אין שום סיבה בו ללחום
וזה אומר שיש סיכוי
למשהו מרפא היום

רגע אחד אני אמיץ
גם כשלרוב פחדן
רגע אחד מחשבתי הרחק
ואחר כך היא כאן
רגע אחד אני בוכה
ופתאום מחשבות חדשות

צריך לשים לב איך התחושות..