נשיקת מזל

מילים: צרויה להב / לחן: דויד ברוזה


וביום שהיה לא יום ולא לילה
איילת השחר זרחה מעליי
ראיתי את הזמן מלווה אותי
אל אהבת חיי

ובדרך אל אהבת חיי
הרגעתי פחד, למדתי לשאול
בתֹם ובדעת ירדתי בספינה
אל ים הסָפֵק הגדול

כשאת מסתכלת בי ויודעת
מדליקה מחדש בלי להגיד
כמו נשיקת מזל את נוגעת
אני שלך לתמיד

ראיתי ערים מכוסות מדבר
לטאות לוחשות בחושך מאיר
מטבעות השקרים נסחרות בשוק
עם כל המרבה במחיר

ראיתי שלאושר יש כנפיים
הן לא ירימו אותי אם אפול
ראיתי מלחמות בני אדם עד עפר
ושלל הצבעים בכל

כשאָת מסתכלת בי ויודעת
מדליקה מחדש בלי להגיד
כמו נשיקת מזל את נוגעת
אני שלך לתמיד

וכשבאתי אלייך, אהבָתי
מחכֶּה שתגידי לי "הגעתָ"
ראיתי שאָת לא חלום, לא משל
אָת ספינת חיי השטה

כשאת מסתכלת בי ויודעת
מדליקה מחדש בלי להגיד
כמו נשיקת מזל את נוגעת
אני שלך לתמידOn a day that was neither day or night
The morning star shone above me
I saw time leading me along
To the love of my life

And on the way to the love of my life
I calmed the fear, I learned to ask
With simple knowing I sailed on a ship
To the massive sea of doubt

When you look at me and know
Reigniting, without speaking
Your touch is like a kiss of luck
I am yours forever

I saw cities covered in desert
Lizards whispering as darkness lit
The coins of lies traded at market
To the highest bidder

I saw that happiness has wings
They won’t lift me up if I fall
I saw deadly wars between people
And all the colors abound

When you look at me and know
Reigniting, without speaking
Your touch is like a kiss of luck
I am yours forever

And when I came to you, my love
Waiting for you to say “you’ve arrived”
I saw that you were neither dream nor fable
You are the sailing ship of my life

When you look at me and know
Reigniting, without speaking
Your touch is like a kiss of luck
I am yours forever
Y el día que no era ni día ni noche
El lucero del alba sobre mí amanecía
Vi el tiempo que me acompañaba
Hacia el amor de mi vida

Y del camino hacia el amor de mi vida
Tranquilicé al miedo, aprendí a hacer preguntas
Ingenua y sabiamente me bajé de un barco
Al gran mar de las dudas

Cuando tú me miras a mí y entiendes
Sin decir nada, vuelves a encender
Me tocas como un beso de la suerte
Soy tuyo para siempre

He visto ciudades cubiertas de desierto
Lagartos que susurran en una oscuridad que brilla
Al mejor postor se negocian en el mercado
Las monedas de las mentiras

He visto que la felicidad tiene alas
No me levantarán si me caigo
He visto las guerras humanas hasta las cenizas
Y todo un mundo coloreado

Cuando tú me miras a mí y entiendes
Sin decir nada, vuelves a encender
Me tocas como un beso de la suerte
Soy tuyo para siempre

Y cuando vine a ti, amor mío
Esperando que me dijeras "has venido"
Vi que no eras un sueño, ni una alegoría
Eres la nave de mi vida que ha partido

Cuando tú me miras a mí y entiendes
Sin decir nada, vuelves a encender
Me tocas como un beso de la suerte
Soy tuyo para siempre