נעימת דרך

מילים ולחן: דורון שפר


בדרכי אשוט על כוכבים
לעבר שמש מחבקת
ככה בפשטות
משוטיי יגעו בכלום
יצרו צורות ברגש
לא אוכל לחדול מהלשוט
כך אתמיד לנצח
בלי לדעת את הסיבה
זהו יעודי הלא חשוב
בדרכי אשוט על כוכבים
לעבר שמש מחבקת
ככה בפשטות

בדרכי אראה תמונות
מעברי כדי שאזכר
כיצד הייתי אז
בדרכי אראה תמונות
מדמיוני כדי שאתנחם
דמעות בנוגה פז
כך אתמיד לנצח
בלי לדעת את התשובה
זהו יעודי אשר הוכרז
בדרכי אראה תמונות
מעברי כדי שאזכר
כיצד הייתי אז