ניגון קני הסוכר

מילים ולחן: דורון שפר


שוב ילדי אל הנהר
שב על יד ואל תעשה דבר
נוח קצת אל תהיה נשבר
שיר את ניגון קני הסוכר

שוב ילדי אל הנהר
שב על יד ואל תעשה דבר
לא עזבת מעולם
בתוך ליבי צוחק אתה נשאר

שוב ילדי אל הנהר
זה הזמן ועוד לא מאוחר
בחלום הכל נאמר
שוב ילדי אל הנהר