ספירה לאחור

מילים: משה קלוגהפט / לחן: עמיר בניון


יש זמן לטעת זמן לעקור,
זמן לאבד בסוף גם זמן לתפור.
ימים לקרוע ולחבר,
ימים לשתוק תראי יהיו ימים גם לדבר.

יש זמן לטעת זמן לעקור,
זמן לאבד בסוף גם זמן לתפור.
ימים לקרוע ולחבר,
ימים לשתוק תראי יהיו ימים גם לדבר.

וזה הזמן לאהוב עכשיו,
הנה החבל בורח לי מהידיים.
לאהוב עכשיו,
רואים ספירה לאחור בשמיים.

יש זמן להשליך אבנים זמן לבנות,
גם לחבק בסוף גם זמן להרפות.
ימים לרוץ ימים למעוד,
ימים להספיד תראי עוד יהיו ימים לרקוד.

וזה הזמן לאהוב עכשיו,
הנה החבל בורח לי מהידיים.
לאהוב עכשיו,
רואים ספירה לאחור בשמיים.

Et c'est le temps d'aimer seulement
La corde glisse entre mes mains
Et c'est le temps d'aimer seulement
Elever les yeux vers le ciel

יש ימי מלחמה,
ימי חלום,
שלוש, שתיים, אחת,
הנה שלום.