שי גבסוMiky Gabrielov
 

יהלומים לבנים 3:20 דק' Some English Name