שירן פדידהMiky Gabrielov
 

שיר-חאן Some English Name
לרשימת השירים
01 |
שיר לשירה 3:43 Some English Name
02 |
אנחת חרדה 4:00 Some English Name
03 |
בוא אלי 4:00 Some English Name
04 |
קרב אותי 3:16 Some English Name
05 |
להיות 3:16 Some English Name