Hadar Maor‬‏ Miky Gabrielov
 

והארץ הייתה Now the Earth was 3:34 דק' Some English Name
השיר 'והארץ הייתה' נכתב מתוך תחושת שליחות.

מהותה של שליחות זו, היא הדחף להעביר מסר של
אהבה, אמונה, אחדות ושיתוף,
והידיעה כי כל המושגים הללו אינם רק מילים אשר הפכו שחוקות,
אלא, מצב קיומי אפשרי ונגיש לכל אדם, אם רק יבחר בהם.

אני מתבוננת סביבי ורואה הרבה חושך, שכחה ועיוורון,
וחשה שמתחת לכל אילו, יש בכולנו ניצוץ של חיים,
של חיבור אל השלם ממנו באנו ואיליו נחזור.

יחד עם ניצוץ זה חבויים בתוכינו פחד, כאב וסבל,
אשר ניתנים, בחוויה שלי, לריפוי.

מי ייתן והשיר הזה יתרום במשהו לריפוי זה...

››› קרא עוד