מיכאל גוטליבMiky Gabrielov
 

ביג בן Some English Name
לרשימת השירים
01 |
ביג בן 3:45 Some English Name
02 |
בין ביתי לביתך 3:33 Some English Name
03 |
חתול בדירה ריקה 4:06 Some English Name
04 |
קו ארוך פצוע 3:48 Some English Name
05 |
קלרה 3:05 Some English Name
06 |
מן המגילות הגלויות 3:42 Some English Name
07 |
עוד סירה טבעה בים 3:36 Some English Name