01
ימשורר Some English Name
02
מי הפרובינציאל? Some English Name
03
עבודת כפיים Some English Name
04
צמד איילות Some English Name
05
מה איתי Some English Name
06
לא היה לנו כלום Some English Name
07
שלכת Some English Name
08
לילה לילה טוב Some English Name
09
ילד של העולם Some English Name
10
מר אלבז Some English Name
11
בדרך אל ההר Some English Name