אמוץ ברונטמן / לך לך

רשימת שירים

מילות השיר

לך לך מילים: בראשית י"ב / לחן: אמוץ ברונטמן

לך לך מארצך
וממולדתך ומבית אביך
אל הארץ אשר אראך
ואעשך לגוי גדול
ואברכך
ואגדלה שמך
והיה ברכה
ואברכה מברכיך
ומקלליך אאר
ונברכו בך כל משפחות האדמה

תמונת עטיפה

קומוניקט

תמונת פרומו

תמונת פרומו

תמונת פרומו

מידע נוסף

יום העצמאות של מדינת ישראל, שנחוג באפיקים בסימן " לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך... וגו' " , זימן לאמוץ את הלחנת הטקסט מבראשית פרק י"ב שבו מצווה ה' את אברהם אבינו לצאת לארץ כנען. העיבוד המוזיקלי נעשה ברוח הטקסט: אברם אבינו (בטרם נוספה ה ה' לשמו) יוצא מאור כשדים אל עבר הארץ המובטחת.
מסעו מתחיל בפריטה מזרחית עדינה כשקולות העדרים וצלצול פעמוניהם מלווים אותו, נשמעת מעין תרועה הקוראת להמשך המסע - "...אל הארץ אשר אראך..." . בהמשך השיר יש ביטוי לכך שאברהם מקיים את הבטחת אלוהיו: "...ואעשך לגוי גדול..." . ולבסוף גם מתברכות בו "...כל משפחות האדמה" .
 
אמוץ ברונטמן

סינגל

בראשית י"ב

אמוץ ברונטמן

אילן ארד

אילן ארד

גיטרה פלמנקו- יהושוע גולדמן
גיטרה פלמנקו - חוני גולדמן
מצילות הודיות - מייגן שילדס
דיג'ירידו - שיר ברונטמן
גיטרה באס - יותם בארי
קחון - ענת גולדמן
חליל - אילן ארד

"פאוזה" - אולפני הקלטה כפר חרוב

תומר פינק

תומר פינק

אלטרנטיבי ישראלי

תומר פינק - "פאוזה"

תומר פינק

אבי קלוסקי

אמוץ ברונטמן

321094/001

אמוץ ברונטמן