קורין אלאל וסילאן אבישר / תחזיק בו בטוב

רשימת שירים

מילות השיר

תחזיק בו בטוב מילים: גליה ישי / לחן: קורין אלאל

תחזיק בו בטוב
שלא יברח
לאן הוא ממהר כל כך
בא לדקה ונעלם
הוא באמת קמצן

תמיד שהוא בא
מרוב שאני נרגש
אני לא מספיק ליהנות ממנו
והוא כבר איננו
אולי נדמה שהוא ישנו,
והוא בכלל איננו

תחזיק בו בטוב
שלא יברח
לאן הוא ממהר כל כך
בא לדקה ונעלם
הוא באמת קמצן

תמונת עטיפה

קומוניקט
 
קורין אלאל וסילאן אבישר

גליה ישי

קורין אלאל

אלי סורני

אלי סורני

פנדר רודס: אורי וינשטוק
גיטרות, באס, פרוגרמינג, סימפולים וקולות: אלי סורני

באולפן של קורין אלאל ובאולפן של אלי סורני

שי שטרייפלר

איל קצב

אדר רום

רותי אלאל 2345960 – 054

רותי אלאל

321963